RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

Overbijdeoverheid.nl met ingang van 01 januari 2016 kosteloos te gebruiken

Geen categorie | 7 januari 2016 |   Reageer

Overbijdeoverheid.nl is een non-profit initiatief dat sinds 2010 overheden op een praktische manier wil helpen om besparingen te realiseren en duurzaam te handelen, door hergebruik van overtollige producten mogelijk te maken.

Om de site draaiende te houden werd tot voor kort een geringe lidmaatschapsbijdrage gevraagd. Nu, vijf jaar na de oprichting, kan gesteld worden dat de ontwikkelkosten van de site zijn afgeschreven alsmede de onderhoudskosten tot nihil teruggebracht. In lijn met de basisprincipes van de oprichter dat de site non-profit moet zijn en ten dienste moet staan van de publieke zaak heeft deze daarom besloten om de site met ingang van 01 januari 2016 GRATIS toegankelijk te maken voor de gehele doelgroep.

De initiatiefnemer hoopt dat met het gratis maken van het initiatief het gebruik van de site verder zal toenemen.

  

5,111 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Drie jonge ondernemers met drive: Repurpose

Bouw materialen, Duurzaam inkopen, Geen categorie, Hergebruik, Milieuwinst | 21 mei 2015 |   Reageer

Als initiatiefnemer van overbijdeoverheid.nl en inmiddels zelf een veertiger kan ik mezelf geen jonge ondernemer meer noemen, maar de geest van de jonge ondernemer bezit ik nog steeds. Zo kwam ik via de strategisch inkoper van de gemeente Utrecht in contact met de 3 jonge ondernemers/initiatiefnemers van de startup Repurpose. Een startende onderneming die gebaseerd is op common sense en met oog voor een duurzamere wereld. niet omdat het moet, niet omdat het kan, maar gewoon omdat het leuk is en bijdraagt aan de nieuwe duurzamere wereld waar we uiteindelijk allemaal naar op zoek zijn.

Repurpose is een adviesbureau/bemiddelingsbureau die bij renovatie- en nieuwbouwprojecten expertise inbrengt om oude her-te-gebruiken-materialen opnieuw in te zetten. Zo inventariseren zij bijvoorbeeld slooppanden op welke materialen er nog her-te-gebruiken zijn in andere projecten. Ook bemiddelen zij tussen partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

> Kijk eens op de site van RePurpose wat zij te bieden hebben

     

5,592 keer bekeken, 3 keer vandaag

  

Overbijdeoverheid gaat voor 2e hands software licenties

Duurzaam inkopen, Geen categorie, In de media, Inkopers-cafe, Overbijdeoverheid.nl, overheid | 25 november 2013 |   Reageer

Iets meer dan een jaar geleden, op 5 juli 2012, leek het er even op dat met het used-soft-arrest (1 zie achtergrondinformatie links onderaan pagina) de grote softwareleveranciers een onverwachte en voor hen vervelende slag was toegebracht. Sindsdien is het namelijk toegestaan om (tweedehands) softwarelicenties door te verkopen/verhandelen. Het is weliswaar een uitspraak die nog veel ruimte overlaat voor jurisprudentie, maar het is vreemd dat er het afgelopen jaar na deze – toch wel opzienbarende – uitspraak nagenoeg geen ontwikkelingen meer zijn geweest.

Dat er juridisch niet meer gestreden wordt, is vanuit de kant van de softwareleveranciers wel voor te stellen, maar vanuit het bedrijfsleven of de overheid is dit opmerkelijk. Zo zijn er voor zover wij weten geen spin-offs van de oorspronkelijke used-soft-website bekend waar tweedehands software wordt verhandeld. En dat terwijl we als samenleving toch bulken van de ongebruikte licenties. Nagenoeg geen mens beseft op wat voor ‘goudmijn’ hij of zij zit. Denk eens aan die pc die u laatst naar de schroot heeft gebracht en waar nog Windows XP of Vista op stond. Zeer waarschijnlijk stond er ook een Office 2003-versie op. Wellicht niet voor u, maar wel voor veel anderen, is deze software nog uitermate bruikbaar.

In het geval van het bedrijfsleven en de overheid is er naar alle waarschijnlijkheid een veelvoud van deze apparaten afgevoerd met evenzoveel applicaties waarop licenties zaten. Als vraag en aanbod elkaar hier hadden ontmoet, was er zeer waarschijnlijk een markt ontstaan. Waar het tot dit moment dan ook nog steeds aan ontbrak, is een platform waar deze overtollige licenties met elkaar gedeeld kunnen worden.

En dan hebben we het nog slechts over consumentensoftware. Als we kijken naar bedrijfslicenties van bijvoorbeeld Oracle, SAP, en Microsoft, en we zouden ons daarnaast enkel richten op de overheid, dan kan gesproken worden over substantiële hoeveelheden licenties die mogelijk vrijkomen. Verschillende overheidsinstanties werken soms met verschillende software. Maar wanneer de software dezelfde is, werkt men vaak met andere versies. Bij een eventuele upgrade naar een nieuwe versie van een bepaald soort software denkt niemand meer aan de oude aangeschafte licenties. In de praktijk kun je stellen dat die verdwijnen (komen te vervallen of soms tegen bijbetaling overgaan in nieuwe licenties). En dat terwijl andere overheidsinstanties hier mogelijk om zitten te springen.

Nog niet eerder was het bij ons van overbijdeoverheid.nl opgekomen om deze voor de hand liggende potentiële ‘ruilmarkt’ actief op te pakken. Maar gezien de latente behoefte die er binnen de overheid is, hebben we besloten overheden middels dit artikel bewust proberen te maken van de mogelijkheden die het used-soft-arrest hun kan bieden. Met andere woorden: deel je ongebruikte softwarelicenties met andere collegaoverheden en bespaar!

Nu kunnen wij ons voorstellen dat menige overheidsinstantie terugschrikt voor deze mogelijkheid. Zo wordt de materie omtrent softwarelicenties als ingewikkeld beschouwd, is er angst voor juridische strijd en kost het tijd en energie. Eenduidig antwoord op dergelijke voorbehouden is: je moet er inderdaad wat voor doen en er zijn (als je binnen de mogelijkheden van het used-soft-arrest blijft) minimale juridische risico’s. Natuurlijk kost het tijd en energie, maar die verdienen zich vele malen terug!

Met een beetje deskundige hulp is het namelijk zeer eenvoudig om de software die u bezit te inventariseren. Daar kan overbijdeoverheid.nl u samen met een aantal gespecialiseerde partijen bij ondersteunen. Bijkomend voordeel – naast de mogelijkheden die ontstaan om software uit te wisselen – is dat u ook inzicht krijgt in uw softwareportefeuille. Door het slim inrichten van uw systeemarchitectuur kunt u mogelijk nog grotere besparingen realiseren.

Indien u meer wilt weten, neemt u dan gerust contact met ons op en we helpen u, samen met een van de door ons geselecteerde gespecialiseerde partijen, uw softwarelicenties inzichtelijk te maken.

1 Enige achtergrondinfo aangaande het used-soft arrest:

Waarom het rijk kan besparen door hergebruik

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Inkopers-cafe, Overbijdeoverheid.nl, overheid | 3 september 2013 |   Reageer

Onlangs schreef Dennis Mensink in zijn artikel op deze website over het succes van de rijksmarktplaats (‘Rijk bespaart 2 miljoen met tweedehands meubilair’). Overbijdeoverheid wordt in het artikel van Dennis zijdelings benoemd, maar het is het Rijk die de besparingen realiseert. Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat de lagere overheden, die gezamenlijk een veelvoud aan spend hebben in vergelijk tot het Rijk, nagenoeg niet inzetten op hergebruik. Als initiatiefnemer van www.overbijdeoverheid.nl vraag ik mij af wat gemeenten, provincies en waterschappen doen met hun overtollig meubilair (en overige overtollige zaken)?

Met een toenemende druk op de begroting zou je in dat licht verwachten dat gemeenten, maar ook waterschappen en provincies, op zoek zouden gaan naar dergelijke besparingsmogelijkheden. Omdat er bij de lagere overheden geen overkoepelende organisatie was die hier initiatief op wilde ondernemen, ben ik op eigen initiatief in 2010 gestart met het initiatief van www.overbijdeoverheid.nl. Voornaamste motivatie hierbij was het tegen willen gaan van verspilling van publieke gelden.

Na een restyling van de website begin 2011 werd het initiatief van www.overbijdeoverheid.nl in de media lovend ontvangen. Zo prezen oa. BNR radio, Vara vroege vogels, dagblad Metro, Binnenlandsbestuur, etc. het initiatief. Na een korte periode van veel aanmeldingen werd er in 2012 nog een redelijke hoeveelheid overtollige zaken aangeboden. Dit heeft zich in 2013 helaas niet doorgezet in een continue stroom van vraag en aanbod.

Bovenstaande brengt mij tot de vraag, waarom lukt het het Rijk middels de rijksmarktplaats wel om substantiële besparingen te realiseren en de lagere overheden met overbijdeoverheid.nl niet?

Persoonlijk denk dat de voornaamste oorzaak hiervan ligt in het feit dat de Rijksoverheid als centraal gestuurde organisatie het devies kan geven dat enkel ‘nieuw’ aangeschaft kan worden mits er geen passend ‘oud’ beschikbaar is. Daarnaast heeft het Rijk een gesloten begroting van waaruit het toezicht op de organisatie scherper kan worden uitgevoerd.

Wellicht dat een actievere rol van het VNG hier uitkomst zou kunnen bieden. In het verleden zijn hierover gesprekken gevoerd met het VNG. Destijds kwam hieruit naar voren dat het VNG hier geen actieve rol voor zichzelf zag weggelegd.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en bewijst de Rijksmarktplaats dat er een groot besparingspotentieel valt te behalen. Ik hoop dat de lagere overheden voorbeeld gaan nemen aan het Rijk en ook gaan inzetten op hergebruik van overtollige materialen. Er ligt hier nog een wereld aan besparingen te winnen als je bedenkt dat het Rijk enkel inzet op meubilair. Wat te denken van overtollige parkeerautomaten, speeltoestellen, laptops, pc’s, materialen uit de openbare ruimte zoals partijen stenen buitenruimte, etc. etc..

In magere tijden zijn het alle kleine beetjes die helpen.

     

8,653 keer bekeken, 3 keer vandaag

  

D66: Geef invulling aan MVO!

Duurzaam inkopen, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 14 juli 2011 |   Reageer

UTRECHTSE HEUVELRUG – Op 7 juni jl. heeft Hugo Prakke, Raadslid D66 Utrechtse Heuvelrug, schriftelijke vragen gesteld aan het College over de mogelijke inzet van de website www.overbijdeoverheid.nl om meer invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen onze gemeente.

Overbijdeoverheid.nl in weekblad Facilitair en Gebouwbeheer

Duurzaam inkopen, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 14 juli 2011 |   Reageer

Waarom een nieuwe stoel kopen als je ook goed kunt zitten op een ‘gratis verkregen’ tweedehands exemplaar? In het kader van duurzaam inkopen zal ook de overheid steeds vaker op zoek gaan naar gebruikte spullen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de digitale, niet commerciële markplaatsen Overbijdeoverheid.nl en de Rijksmarktplaats. Van alle kanten worden deze duurzame initiatieven toegejuicht.”

   

4,532 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Nog geen vanzelfsprekendheid, maar overbijdeoverheid wordt steeds bekender!

Duurzaam inkopen, Geen categorie, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 6 juni 2011 |   Reageer

Sinds de lancering van de nieuwe website, is www.overbijdeoverheid.nl niet onopgemerkt gebleven in het land. Bijna tegelijkertijd met de lancering (op 8 mei j.l.) werd er een reportage uitgezonden op Vara radio in het programma vroege vogels (Luister hier naar de reportage). Ook werd er aandacht aan de nieuwe site besteed op de websites van oa. de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) , minderregelsmeerservice.nl en duurzamegemeenten.nl.

Hiernaast heeft ook de lokale politiek (D66) in o.a.Leiden en Den Haag het college kunnen overtuigen lid te worden van www.overbijdeoverheid.nl (zie hier B&W besluiten in pdf formaat van Den Haag en Leiden). De gemeente Gouda heeft in zijn Voorjaarsnota Gouda 2012-2015 opgenomen dat zij hun overtollige verkeersborden zullen aanbieden op www.overbijdeoverheid.nl.

Naast bovenstaande berichtgevingen kwam er ook aandacht vanuit de semi-overheid. Zo besteedde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), alsmede de overkoepelende belangenorganisatie voor sociale werkvoorzieningen Cedris, een nieuwsbericht aan www.overbijdeoverheid.nl.

De meest waardevolle berichtgeving kwam overigens vanuit de samenleving zelf. Zo was het een maatschappelijk betrokken burger, die de gemeente Meppel wees op de mogelijkheden van hergebruik middels de marktplaats www.overbijdeoverheid.nl teneinde bezuinigingen te realiseren. Zie hier het ingezonden bericht op de website van de gemeente Meppel.

Steeds meer (semi) overheden vinden hun weg naar de marktplaats. Herhaling is de boodschap naar succes, daarom geldt het devies: zegt het voort, zegt het voort……!

4,201 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Overbijdeoverheid.nl in een geheel nieuw jasje!

Overbijdeoverheid.nl | 7 mei 2011 |   Reageer

De geheel vernieuwde site van Overbijdeoverheid.nl is live!

De nieuwe site is:

 • Gebruiksvriendelijk: De site is overzichtelijk opgezet. Advertenties plaatst u snel en eenvoudig;
 • Professioneel: De site heeft een vernieuwd logo en uiterlijk;
 • Veilig: Overbijdeoverheid.nl is een besloten marktplaats. Ieder lid heeft een persoonlijke inlogcode. Er zijn geen gegevens van de aanbieder, en beperkte advertentiegegevens te zien als gebruikers niet zijn ingelogd;
 • Transparant: U kunt in één oogopslag het laatst aangeboden aanbod bekijken;

Heeft u al een lidmaatschap? Dan kunt u op de nieuwe site inloggen met uw oude gebruikersnaam en wachtwoord.

Mocht u niet kunnen inloggen, of heeft u andere vragen, neemt u dan a.u.b contact met ons op op info@overbijdeoverheid.nl. Wij helpen u graag verder.

Banners

U kunt nu banners van Overbijdeoverheid.nl downloaden om op uw eigen site te plaatsen. Op die manier kunt u laten zien dat uw organisatie deelneemt aan Overbijdeoverheid.nl en daarmee op praktische wijze duurzaamheid vorm geeft in zijn of haar organisatie.

Lidmaatschap is voor hele organisatie

Wist u dat het lidmaatschap voor uw gehele organisatie geldig is en dat iedereen zich onbeperkt en gratis kan aanmelden? Kortom, deel uw lidmaatschap met uw collega’s door hier intern in uw organisatie aandacht aan te besteden!

Overbijdeoverheid in de media

Overbijdeoverheid.nl is al meerdere malen in de media verschenen. Dagblad de Pers, BNR Nieuwsradio, Binnenlandsbestuur en andere vakbladen hebben aandacht besteed aan de marktplaats.

Kom in actie

Actieve deelname is de sleutel van duurzaamheid. Duurzaamheid begint bij jezelf! Kom in actie voor uw organisatie en plaats uw overtollige zaken op overbijdeoverheid.nl. Met inmiddels meer dan 100 leden kunnen we grote besparingen realiseren via overbijdeoverheid.nl.

Plaatsingsservice

Overbijdeoverheid biedt een gratis plaatsingsservice aan. Wij komen foto’s en beschrijvingen maken bij uw organisatie van uw overtollige zaken en plaatsen deze voor u op de site. De praktijk wijst namelijk uit dat vaak de wil er wel is om producten aan te bieden op Overbijdeoverheid.nl, maar dat het de organisatie ontbreekt aan tijd of mankracht om hiertoe daadwerkelijk over te gaan. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@overbijdeoverheid.nl

Advertentieruimte

Er is beperkte ruimte op de site beschikbaar voor advertenties van gelieerde initiatieven of charitatieve instellingen. Neemt u contact met ons op via info@overbijdeoverheid.nl voor meer informatie hierover.

 

5,030 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

8 mei reportage overbijdeoverheid.nl bij Vara (radio) Vroege Vogels

In de media | 13 april 2011 |   Reageer

Vara Vroege Vogels

Op een zeer koude woensdagochtend, 1 december 2010, werd Gerbrand Bijkerk, de initiatiefnemer van Overbijdeoverheid.nl, geïnterviewd door Henny Radstaak van het Radioprogramma Vara Vroege Vogels.

Zondag 8 mei 2011 is de reportage van dit interview uitgezonden op radio 1 tussen 08.00 – 10.00 uur.

Mocht u het gemist hebben dan kunt u het interview hier als mp3 te downloaden/beluisteren.

  

4,557 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Overbijdeoverheid.nl in weekblad Facilitair en Gebouwbeheer

Duurzaam inkopen, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 15 maart 2011 |   Reageer

Waarom een nieuwe stoel kopen als je ook goed kunt zitten op een ‘gratis verkregen’ tweedehands exemplaar? In het kader van duurzaam inkopen zal ook de overheid steeds vaker op zoek gaan naar gebruikte spullen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de digitale, niet commerciële markplaatsen Overbijdeoverheid.nl en de Rijksmarktplaats. Van alle kanten worden deze duurzame initiatieven toegejuicht.”

   

4,681 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Pagina 1 van 212››

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?