RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

Drie jonge ondernemers met drive: Repurpose

Bouw materialen, Duurzaam inkopen, Geen categorie, Hergebruik, Milieuwinst | 21 mei 2015 |   Reageer

Als initiatiefnemer van overbijdeoverheid.nl en inmiddels zelf een veertiger kan ik mezelf geen jonge ondernemer meer noemen, maar de geest van de jonge ondernemer bezit ik nog steeds. Zo kwam ik via de strategisch inkoper van de gemeente Utrecht in contact met de 3 jonge ondernemers/initiatiefnemers van de startup Repurpose. Een startende onderneming die gebaseerd is op common sense en met oog voor een duurzamere wereld. niet omdat het moet, niet omdat het kan, maar gewoon omdat het leuk is en bijdraagt aan de nieuwe duurzamere wereld waar we uiteindelijk allemaal naar op zoek zijn.

Repurpose is een adviesbureau/bemiddelingsbureau die bij renovatie- en nieuwbouwprojecten expertise inbrengt om oude her-te-gebruiken-materialen opnieuw in te zetten. Zo inventariseren zij bijvoorbeeld slooppanden op welke materialen er nog her-te-gebruiken zijn in andere projecten. Ook bemiddelen zij tussen partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

> Kijk eens op de site van RePurpose wat zij te bieden hebben

Hergebruik Raatliggers

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Hergebruik, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 17 maart 2015 |   Reageer

In Ede worden stalen raatliggers van een bestaande hal gedemonteerd. Deze liggers worden hergebruikt bij een nieuwbouw op een andere locatie in Ede. Voor dat ontwerp heeft Konstruktieburo Snetselaar BV gebruik gemaakt van 3D inmeetgegevens.
Een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

> Lees hier op de site van snetselaar het volledige artikel

  

4,259 keer bekeken, 1 keer vandaag

  

Overbijdeoverheid gaat voor 2e hands software licenties

Duurzaam inkopen, Geen categorie, In de media, Inkopers-cafe, Overbijdeoverheid.nl, overheid | 25 november 2013 |   Reageer

Iets meer dan een jaar geleden, op 5 juli 2012, leek het er even op dat met het used-soft-arrest (1 zie achtergrondinformatie links onderaan pagina) de grote softwareleveranciers een onverwachte en voor hen vervelende slag was toegebracht. Sindsdien is het namelijk toegestaan om (tweedehands) softwarelicenties door te verkopen/verhandelen. Het is weliswaar een uitspraak die nog veel ruimte overlaat voor jurisprudentie, maar het is vreemd dat er het afgelopen jaar na deze – toch wel opzienbarende – uitspraak nagenoeg geen ontwikkelingen meer zijn geweest.

Dat er juridisch niet meer gestreden wordt, is vanuit de kant van de softwareleveranciers wel voor te stellen, maar vanuit het bedrijfsleven of de overheid is dit opmerkelijk. Zo zijn er voor zover wij weten geen spin-offs van de oorspronkelijke used-soft-website bekend waar tweedehands software wordt verhandeld. En dat terwijl we als samenleving toch bulken van de ongebruikte licenties. Nagenoeg geen mens beseft op wat voor ‘goudmijn’ hij of zij zit. Denk eens aan die pc die u laatst naar de schroot heeft gebracht en waar nog Windows XP of Vista op stond. Zeer waarschijnlijk stond er ook een Office 2003-versie op. Wellicht niet voor u, maar wel voor veel anderen, is deze software nog uitermate bruikbaar.

In het geval van het bedrijfsleven en de overheid is er naar alle waarschijnlijkheid een veelvoud van deze apparaten afgevoerd met evenzoveel applicaties waarop licenties zaten. Als vraag en aanbod elkaar hier hadden ontmoet, was er zeer waarschijnlijk een markt ontstaan. Waar het tot dit moment dan ook nog steeds aan ontbrak, is een platform waar deze overtollige licenties met elkaar gedeeld kunnen worden.

En dan hebben we het nog slechts over consumentensoftware. Als we kijken naar bedrijfslicenties van bijvoorbeeld Oracle, SAP, en Microsoft, en we zouden ons daarnaast enkel richten op de overheid, dan kan gesproken worden over substantiële hoeveelheden licenties die mogelijk vrijkomen. Verschillende overheidsinstanties werken soms met verschillende software. Maar wanneer de software dezelfde is, werkt men vaak met andere versies. Bij een eventuele upgrade naar een nieuwe versie van een bepaald soort software denkt niemand meer aan de oude aangeschafte licenties. In de praktijk kun je stellen dat die verdwijnen (komen te vervallen of soms tegen bijbetaling overgaan in nieuwe licenties). En dat terwijl andere overheidsinstanties hier mogelijk om zitten te springen.

Nog niet eerder was het bij ons van overbijdeoverheid.nl opgekomen om deze voor de hand liggende potentiële ‘ruilmarkt’ actief op te pakken. Maar gezien de latente behoefte die er binnen de overheid is, hebben we besloten overheden middels dit artikel bewust proberen te maken van de mogelijkheden die het used-soft-arrest hun kan bieden. Met andere woorden: deel je ongebruikte softwarelicenties met andere collegaoverheden en bespaar!

Nu kunnen wij ons voorstellen dat menige overheidsinstantie terugschrikt voor deze mogelijkheid. Zo wordt de materie omtrent softwarelicenties als ingewikkeld beschouwd, is er angst voor juridische strijd en kost het tijd en energie. Eenduidig antwoord op dergelijke voorbehouden is: je moet er inderdaad wat voor doen en er zijn (als je binnen de mogelijkheden van het used-soft-arrest blijft) minimale juridische risico’s. Natuurlijk kost het tijd en energie, maar die verdienen zich vele malen terug!

Met een beetje deskundige hulp is het namelijk zeer eenvoudig om de software die u bezit te inventariseren. Daar kan overbijdeoverheid.nl u samen met een aantal gespecialiseerde partijen bij ondersteunen. Bijkomend voordeel – naast de mogelijkheden die ontstaan om software uit te wisselen – is dat u ook inzicht krijgt in uw softwareportefeuille. Door het slim inrichten van uw systeemarchitectuur kunt u mogelijk nog grotere besparingen realiseren.

Indien u meer wilt weten, neemt u dan gerust contact met ons op en we helpen u, samen met een van de door ons geselecteerde gespecialiseerde partijen, uw softwarelicenties inzichtelijk te maken.

1 Enige achtergrondinfo aangaande het used-soft arrest:

Waarom het rijk kan besparen door hergebruik

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Inkopers-cafe, Overbijdeoverheid.nl, overheid | 3 september 2013 |   Reageer

Onlangs schreef Dennis Mensink in zijn artikel op deze website over het succes van de rijksmarktplaats (‘Rijk bespaart 2 miljoen met tweedehands meubilair’). Overbijdeoverheid wordt in het artikel van Dennis zijdelings benoemd, maar het is het Rijk die de besparingen realiseert. Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat de lagere overheden, die gezamenlijk een veelvoud aan spend hebben in vergelijk tot het Rijk, nagenoeg niet inzetten op hergebruik. Als initiatiefnemer van www.overbijdeoverheid.nl vraag ik mij af wat gemeenten, provincies en waterschappen doen met hun overtollig meubilair (en overige overtollige zaken)?

Met een toenemende druk op de begroting zou je in dat licht verwachten dat gemeenten, maar ook waterschappen en provincies, op zoek zouden gaan naar dergelijke besparingsmogelijkheden. Omdat er bij de lagere overheden geen overkoepelende organisatie was die hier initiatief op wilde ondernemen, ben ik op eigen initiatief in 2010 gestart met het initiatief van www.overbijdeoverheid.nl. Voornaamste motivatie hierbij was het tegen willen gaan van verspilling van publieke gelden.

Na een restyling van de website begin 2011 werd het initiatief van www.overbijdeoverheid.nl in de media lovend ontvangen. Zo prezen oa. BNR radio, Vara vroege vogels, dagblad Metro, Binnenlandsbestuur, etc. het initiatief. Na een korte periode van veel aanmeldingen werd er in 2012 nog een redelijke hoeveelheid overtollige zaken aangeboden. Dit heeft zich in 2013 helaas niet doorgezet in een continue stroom van vraag en aanbod.

Bovenstaande brengt mij tot de vraag, waarom lukt het het Rijk middels de rijksmarktplaats wel om substantiële besparingen te realiseren en de lagere overheden met overbijdeoverheid.nl niet?

Persoonlijk denk dat de voornaamste oorzaak hiervan ligt in het feit dat de Rijksoverheid als centraal gestuurde organisatie het devies kan geven dat enkel ‘nieuw’ aangeschaft kan worden mits er geen passend ‘oud’ beschikbaar is. Daarnaast heeft het Rijk een gesloten begroting van waaruit het toezicht op de organisatie scherper kan worden uitgevoerd.

Wellicht dat een actievere rol van het VNG hier uitkomst zou kunnen bieden. In het verleden zijn hierover gesprekken gevoerd met het VNG. Destijds kwam hieruit naar voren dat het VNG hier geen actieve rol voor zichzelf zag weggelegd.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en bewijst de Rijksmarktplaats dat er een groot besparingspotentieel valt te behalen. Ik hoop dat de lagere overheden voorbeeld gaan nemen aan het Rijk en ook gaan inzetten op hergebruik van overtollige materialen. Er ligt hier nog een wereld aan besparingen te winnen als je bedenkt dat het Rijk enkel inzet op meubilair. Wat te denken van overtollige parkeerautomaten, speeltoestellen, laptops, pc’s, materialen uit de openbare ruimte zoals partijen stenen buitenruimte, etc. etc..

In magere tijden zijn het alle kleine beetjes die helpen.

Overbijdeoverheid.nl in weekblad Facilitair en Gebouwbeheer

Duurzaam inkopen, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 14 juli 2011 |   Reageer

Waarom een nieuwe stoel kopen als je ook goed kunt zitten op een ‘gratis verkregen’ tweedehands exemplaar? In het kader van duurzaam inkopen zal ook de overheid steeds vaker op zoek gaan naar gebruikte spullen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de digitale, niet commerciële markplaatsen Overbijdeoverheid.nl en de Rijksmarktplaats. Van alle kanten worden deze duurzame initiatieven toegejuicht.”

Overbijdeoverheid.nl in weekblad Facilitair en Gebouwbeheer

Duurzaam inkopen, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 15 maart 2011 |   Reageer

Waarom een nieuwe stoel kopen als je ook goed kunt zitten op een ‘gratis verkregen’ tweedehands exemplaar? In het kader van duurzaam inkopen zal ook de overheid steeds vaker op zoek gaan naar gebruikte spullen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de digitale, niet commerciële markplaatsen Overbijdeoverheid.nl en de Rijksmarktplaats. Van alle kanten worden deze duurzame initiatieven toegejuicht.”

   

4,088 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Nieuwe marktplaatsen voor de overheid

Duurzaam inkopen, Overbijdeoverheid.nl | 2 februari 2011 |   Reageer

In navolging van Overbijdeoverheid.nl (live in april 2010) ging op woensdag 26 januari 2011 Rijksmarktplaats.nl live. Een soortgelijk marktplaatsinitiatief als Overbijdeoverheid.nl maar dan voorbehouden aan Rijksoverheden.

Rijksmarktplaats.nl (alléén vanuit de Rijks ICT-omgeving te benaderen) is een initiatief van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK. Overbijdeoverheid.nl is een particulier initiatief van gemeenteambtenaar Gerbrand Bijkerk.

Nu er twee initiatieven op de markt zijn, is het wellicht goed om de verschillen tussen de beide initiatieven aan te duiden en aan te geven waar je als overheidsorganisatie nu terecht kunt.

Zoals de naam aangeeft, richt Rijksmarktplaats.nl zich alleen op de rijksoverheid. Overbijdeoverheid.nl is daarentegen bedoeld voor de gehele overheid, ‘semi-overheden’, organisaties met een maatschappelijke functie en charitatieve instellingen.

Met het oog op de wet “regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006″ is het echter voor Rijksoverheden niet mogelijk – anders dan via Domeinen RZ, en nu ook de Rijksmarktplaats.nl – goederen uit te wisselen. In dat kader hebben beide initiatiefnemers afspraken gemaakt over wie bij welk initiatief terecht kan:

 • Rijksoverheid = Rijksmarktplaats.nl
 • Alle overige (semi-) overheden = Overbijdeoverheid.nl

Verder biedt Rijksmarktplaats.nl vooralsnog enkel kantoormeubilair en -inventaris aan. Op Overbijdeoverheid.nl is het aanbod ruimer en kan in principe alles wat overbodig is maar nog bruikbaar worden aangeboden.

Een overeenkomst tussen beide initiatieven is dat de aangeboden producten in principe gratis of tegen de boekwaarde worden aangeboden.

Kortom: twee goede initiatieven om een bijdrage te leveren aan duurzaam inkopen binnen de overheid. Naast duurzaam inkopen levert het ook de nodige besparingen op. De Rijksmarktplaats heeft becijfert dat enkel binnen het Rijk door hergebruik van kantoormeubilair er een jaarlijkse besparing van € 600.000,- gerealiseerd kan worden!

Wanneer alle overheden gebruik zouden maken van de voor hen van toepassing zijnde marktplaats, kan dit, zoals Staatssecretaris Atsma het op de dag van de duurzaamheid 2010 zei; “de kosten aanzienlijk drukken”.

Overbijdeoverheid in De Pers

Duurzaam inkopen, In de media | 11 november 2010 |   Reageer

Op 10 november 2010 verscheen, in het kader van de Dag van de Duurzaamheid, een artikel over Overbijdeoverheid in dagblad De Pers.

Het geld is op, dus gaat de overheid op marktplaats. Onder het mom van duurzaamheid en bezuinigingen moeten overheidsinstanties aan de tweedehandsjes.”

Staatsecretaris Atsma noemt Overbijdeoverheid op Dag van de Duurzaamheid

Duurzaam inkopen, In de media | 11 november 2010 |   Reageer

Staatssecretaris Atsma noemt Overbijdeoverheid.nl op de Dag van de Duurzaamheid, op 11 november 2010.

We zijn met duurzaam inkopen op de goede weg. Jammer dat veel mensen nog denken dat duurzaam inkopen duurder uitpakt, want het tegendeel is waar. Door duurzaam in te kopen kan gemiddeld 1% worden bespaard, in sommige situaties is zelfs 5% haalbaar. Ook initiatieven als Rijksmarktplaats en Overbijdeoverheid.nl kunnen de kosten aanzienlijk drukken”, aldus Atsma (CDA).

Congres: Duurzaam inkopen loont!

Duurzaam inkopen, In de media | 27 september 2010 |   Reageer

In relatief korte tijd heeft duurzaam denken en doen zich bij de overheid tussen de oren genesteld.

Ruim 300 inkoopprofessionals kwamen af op het congres ‘Duurzaam inkopen loont’ om  de stand van duurzaam inkopen te bespreken. Zijn de doelstellingen van 2010 in zicht en hoe kan de overheid verder? Dat  waren de belangrijkste vragen op de bijeenkomst.

In elevatorpitches van twee minuten kregen de deelnemers voorgeschoteld wat duurzaam inkopen oplevert: in harde euro’s en in winst voor het milieu. Bijvoorbeeld Gerbrand Bijkerks eenvoudige, maar slimme manier om overbodige spullen te hergebruiken: een marktplaats voor overheden (www.overbijdeoverheid.nl). Zo krijgen lantaarnpalen, parkeerautomaten of kantoormeubilair die de ene organisatie over heeft, een nieuwe bestemming bij de ander. Geen verspilling èn het bespaart geld.”

  

Nog niet bekeken

  

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?