RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

Over ons

Het initiatief is miv augustus 2018 in actieve vorm opgehouden te bestaan. Als gevolg van teruglopende activiteit en belangstelling heeft de initiatiefnemer besloten de site niet verder te onderhouden. Daardoor is er geen handel meer mogelijk op de site.

Overbijdeoverheid.nl is dé digitale marktplaats voor (semi-)overheden, organisaties met een maatschappelijke functie en charitatieve instellingen om overtollige en overbodig geraakte spullen een nieuwe kans te geven.

Overbijdeoverheid is een non-profit initiatief en is in 2010 opgericht Gerbrand Bijkerk.

Verspilling tegengaan

Het doel van Overbijdeoverheid is om verspilling tegen te gaan en daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die (semi-)overheden zichzelf stellen. Wij willen een doelmatige besteding van overheidsgelden stimuleren, en daarmee de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk houden. Wij zien hergebruik van producten als de meest efficiënte vorm van duurzaam inkopen.

Geen winstoogmerk

Het is de bedoeling dat producten op Overbijdeoverheid.nl worden verhandeld zonder winstoogmerk: er is namelijk al een keer voor betaald en overheden mogen in de meeste gevallen geen winst maken. Uiteraard mogen producten tegen de boekhoudkundige waarde verkocht worden.

Ook Overbijdeoverheid zelf verdient niets aan de advertenties. Aanmelding en deelname is gratis. Charitatieve instellingen krijgen tevens toegang mits zij een CBF keurmerk of ANBI status hebben.

Besloten marktplaats

Overbijdeoverheid.nl is een besloten marktplaats en is nadrukkelijk niet bedoeld voor particulieren. Dit onder andere om doorverhandelen van producten te voorkomen, en om (semi-) overheidsinstellingen niet in verlegenheid te brengen door het publiekelijk aanbieden van overtollige producten.

Wie mag meedoen en hoe werkt het? »Meld uw organisatie nu aan! »

Overbijdeoverheid.nl in het nieuws

De eerste versie van Overbijdeoverheid.nl is live gegaan op 1 april 2010. De site werd snel door diverse overheidsvakbladen en -organisaties opgepikt en er werden diverse artikelen over geschreven.

De doorbraak voor het grote publiek kwam toen dagblad de Pers en BNR-Nieuwsradio aandacht besteedden aan overbijdeoverheid.nl. Staatssecretaris Atsma betitelde de site als een waardevol initiatief waarmee kosten aanzienlijk kunnen worden gedrukt.

Inmiddels bedraagt het ledenaantal meer dan 100 gebruikers, verdeeld over zo’n 75 organisaties. Herhaling is de boodschap die nu moet gaan doorklinken binnen overheidsland dat Overbijdeoverheid.nl er is en besparingen dan wel duurzaamheid kan realiseren!

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?