RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 bewijst dat hergebruik marktplaats loont!

Duurzaam inkopen, Hergebruik, Hergebruik Loont, In de media, Overbijdeoverheid.nl, Rijksmarktplaats, bedrijfsvoering Rijk, overheid | 13 juni 2016 |   Reageer

Het Rijk heeft met de Rijksmarktplaats, spinoff van overbijdeoverheid.nl, wederom succesvolle cijfers gepubliceerd voor 2015. In 2015 is voor iets meer dan 6 miljoen euro met de Rijksmarktplaats bespaart, 1 miljoen meer dan in 2014. De totale besparing sinds de introductie van de Rijksmarktplaats in 2010 is daarmee op meer dan 25 miljoen euro komen te staan. (Zie link onderaan bericht voor pdf volledige bedrijfsbegroting).

Het betreft hier enkel het (verplicht) hergebruik op kantoor meubilair binnen het Rijk. Het besparingspotentieel is enorm wanneer er ook (verplicht) collectief hergebruikt gaat worden binnen de rest van het overheidsapparaat anders dan het Rijk.

Overbijdeoverheid.nl bestaat sinds 2009 en is sinds 2016 geheel gratis beschikbaar gesteld voor de doelgroep.

> Download hier de volledige rapportage bedrijfsvoering Rijk 2015


Geen trefwoorden ingevuld

4,662 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

De gemeente Hulst betaalt hergebruik draagbaar reanimatieapparaat

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Hergebruik, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 7 april 2015 |   Reageer

HULST – De gemeente Hulst betaalt de kosten voor het opnieuw operationeel maken van een automatische externe defibrillator (AED), nadat het hartschokapparaat is gebruikt.

> Lees hier op de site van PZC het volledige artikel

Aardevol: De duurzame daad van Enschede

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Hergebruik, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 17 maart 2015 |   Reageer

Aardevol is een integrale manier om infrastructureleprojecten duurzamer en
goedkoper uit te voeren door hergebruik en het optimaal inzetten van mensen, middelen, materialen en kennis bij. Het gaat om slim gebruik van materialen en grond via een digitale infrabank vergelijkbaar als “marktplaats”. Materiaal en grond wat in een project vrijkomt of over blijft, kan door een goede planning in een ander project opnieuw worden toegepast.

> Lees hier op de site van de gemeente Enschede het volledige artikel

Hergebruik Raatliggers

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Hergebruik, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 17 maart 2015 |   Reageer

In Ede worden stalen raatliggers van een bestaande hal gedemonteerd. Deze liggers worden hergebruikt bij een nieuwbouw op een andere locatie in Ede. Voor dat ontwerp heeft Konstruktieburo Snetselaar BV gebruik gemaakt van 3D inmeetgegevens.
Een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

> Lees hier op de site van snetselaar het volledige artikel

  

5,038 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

‘Overheden moeten tweedehands software uitwisselen’

Hergebruik, In de media, Overbijdeoverheid.nl, SAP, overheid, software | 4 december 2013 |   Reageer

Overheden beschikken over aanzienlijke hoeveelheden overtollige softwarelicenties, maar hergebruik is zeldzaam. Een marktplaats voor softwarelicenties biedt uitkomst.

Overheden beschikken over aanzienlijke hoeveelheden overtollige softwarelicenties, maar hergebruik is zeldzaam. Het mag, maar het blijft ingewikkeld. De initiatiefnemer van Overbijdeoverheid.nl zwengelt de discussie aan met een marktplaats voor softwarelicenties.

> Lees hier op Binnenlandsbestuur.nl het volledige artikel

Geen trefwoorden ingevuld

6,115 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Overbijdeoverheid gaat voor 2e hands software licenties

Duurzaam inkopen, Geen categorie, In de media, Inkopers-cafe, Overbijdeoverheid.nl, overheid | 25 november 2013 |   Reageer

Iets meer dan een jaar geleden, op 5 juli 2012, leek het er even op dat met het used-soft-arrest (1 zie achtergrondinformatie links onderaan pagina) de grote softwareleveranciers een onverwachte en voor hen vervelende slag was toegebracht. Sindsdien is het namelijk toegestaan om (tweedehands) softwarelicenties door te verkopen/verhandelen. Het is weliswaar een uitspraak die nog veel ruimte overlaat voor jurisprudentie, maar het is vreemd dat er het afgelopen jaar na deze – toch wel opzienbarende – uitspraak nagenoeg geen ontwikkelingen meer zijn geweest.

Dat er juridisch niet meer gestreden wordt, is vanuit de kant van de softwareleveranciers wel voor te stellen, maar vanuit het bedrijfsleven of de overheid is dit opmerkelijk. Zo zijn er voor zover wij weten geen spin-offs van de oorspronkelijke used-soft-website bekend waar tweedehands software wordt verhandeld. En dat terwijl we als samenleving toch bulken van de ongebruikte licenties. Nagenoeg geen mens beseft op wat voor ‘goudmijn’ hij of zij zit. Denk eens aan die pc die u laatst naar de schroot heeft gebracht en waar nog Windows XP of Vista op stond. Zeer waarschijnlijk stond er ook een Office 2003-versie op. Wellicht niet voor u, maar wel voor veel anderen, is deze software nog uitermate bruikbaar.

In het geval van het bedrijfsleven en de overheid is er naar alle waarschijnlijkheid een veelvoud van deze apparaten afgevoerd met evenzoveel applicaties waarop licenties zaten. Als vraag en aanbod elkaar hier hadden ontmoet, was er zeer waarschijnlijk een markt ontstaan. Waar het tot dit moment dan ook nog steeds aan ontbrak, is een platform waar deze overtollige licenties met elkaar gedeeld kunnen worden.

En dan hebben we het nog slechts over consumentensoftware. Als we kijken naar bedrijfslicenties van bijvoorbeeld Oracle, SAP, en Microsoft, en we zouden ons daarnaast enkel richten op de overheid, dan kan gesproken worden over substantiële hoeveelheden licenties die mogelijk vrijkomen. Verschillende overheidsinstanties werken soms met verschillende software. Maar wanneer de software dezelfde is, werkt men vaak met andere versies. Bij een eventuele upgrade naar een nieuwe versie van een bepaald soort software denkt niemand meer aan de oude aangeschafte licenties. In de praktijk kun je stellen dat die verdwijnen (komen te vervallen of soms tegen bijbetaling overgaan in nieuwe licenties). En dat terwijl andere overheidsinstanties hier mogelijk om zitten te springen.

Nog niet eerder was het bij ons van overbijdeoverheid.nl opgekomen om deze voor de hand liggende potentiële ‘ruilmarkt’ actief op te pakken. Maar gezien de latente behoefte die er binnen de overheid is, hebben we besloten overheden middels dit artikel bewust proberen te maken van de mogelijkheden die het used-soft-arrest hun kan bieden. Met andere woorden: deel je ongebruikte softwarelicenties met andere collegaoverheden en bespaar!

Nu kunnen wij ons voorstellen dat menige overheidsinstantie terugschrikt voor deze mogelijkheid. Zo wordt de materie omtrent softwarelicenties als ingewikkeld beschouwd, is er angst voor juridische strijd en kost het tijd en energie. Eenduidig antwoord op dergelijke voorbehouden is: je moet er inderdaad wat voor doen en er zijn (als je binnen de mogelijkheden van het used-soft-arrest blijft) minimale juridische risico’s. Natuurlijk kost het tijd en energie, maar die verdienen zich vele malen terug!

Met een beetje deskundige hulp is het namelijk zeer eenvoudig om de software die u bezit te inventariseren. Daar kan overbijdeoverheid.nl u samen met een aantal gespecialiseerde partijen bij ondersteunen. Bijkomend voordeel – naast de mogelijkheden die ontstaan om software uit te wisselen – is dat u ook inzicht krijgt in uw softwareportefeuille. Door het slim inrichten van uw systeemarchitectuur kunt u mogelijk nog grotere besparingen realiseren.

Indien u meer wilt weten, neemt u dan gerust contact met ons op en we helpen u, samen met een van de door ons geselecteerde gespecialiseerde partijen, uw softwarelicenties inzichtelijk te maken.

1 Enige achtergrondinfo aangaande het used-soft arrest:

Waarom het rijk kan besparen door hergebruik

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Inkopers-cafe, Overbijdeoverheid.nl, overheid | 3 september 2013 |   Reageer

Onlangs schreef Dennis Mensink in zijn artikel op deze website over het succes van de rijksmarktplaats (‘Rijk bespaart 2 miljoen met tweedehands meubilair’). Overbijdeoverheid wordt in het artikel van Dennis zijdelings benoemd, maar het is het Rijk die de besparingen realiseert. Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat de lagere overheden, die gezamenlijk een veelvoud aan spend hebben in vergelijk tot het Rijk, nagenoeg niet inzetten op hergebruik. Als initiatiefnemer van www.overbijdeoverheid.nl vraag ik mij af wat gemeenten, provincies en waterschappen doen met hun overtollig meubilair (en overige overtollige zaken)?

Met een toenemende druk op de begroting zou je in dat licht verwachten dat gemeenten, maar ook waterschappen en provincies, op zoek zouden gaan naar dergelijke besparingsmogelijkheden. Omdat er bij de lagere overheden geen overkoepelende organisatie was die hier initiatief op wilde ondernemen, ben ik op eigen initiatief in 2010 gestart met het initiatief van www.overbijdeoverheid.nl. Voornaamste motivatie hierbij was het tegen willen gaan van verspilling van publieke gelden.

Na een restyling van de website begin 2011 werd het initiatief van www.overbijdeoverheid.nl in de media lovend ontvangen. Zo prezen oa. BNR radio, Vara vroege vogels, dagblad Metro, Binnenlandsbestuur, etc. het initiatief. Na een korte periode van veel aanmeldingen werd er in 2012 nog een redelijke hoeveelheid overtollige zaken aangeboden. Dit heeft zich in 2013 helaas niet doorgezet in een continue stroom van vraag en aanbod.

Bovenstaande brengt mij tot de vraag, waarom lukt het het Rijk middels de rijksmarktplaats wel om substantiële besparingen te realiseren en de lagere overheden met overbijdeoverheid.nl niet?

Persoonlijk denk dat de voornaamste oorzaak hiervan ligt in het feit dat de Rijksoverheid als centraal gestuurde organisatie het devies kan geven dat enkel ‘nieuw’ aangeschaft kan worden mits er geen passend ‘oud’ beschikbaar is. Daarnaast heeft het Rijk een gesloten begroting van waaruit het toezicht op de organisatie scherper kan worden uitgevoerd.

Wellicht dat een actievere rol van het VNG hier uitkomst zou kunnen bieden. In het verleden zijn hierover gesprekken gevoerd met het VNG. Destijds kwam hieruit naar voren dat het VNG hier geen actieve rol voor zichzelf zag weggelegd.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en bewijst de Rijksmarktplaats dat er een groot besparingspotentieel valt te behalen. Ik hoop dat de lagere overheden voorbeeld gaan nemen aan het Rijk en ook gaan inzetten op hergebruik van overtollige materialen. Er ligt hier nog een wereld aan besparingen te winnen als je bedenkt dat het Rijk enkel inzet op meubilair. Wat te denken van overtollige parkeerautomaten, speeltoestellen, laptops, pc’s, materialen uit de openbare ruimte zoals partijen stenen buitenruimte, etc. etc..

In magere tijden zijn het alle kleine beetjes die helpen.

     

8,653 keer bekeken, 3 keer vandaag

  

Overbijdeoverheid zoekt nieuwe samenwerking op

Duurzaam inkopen, Geen categorie, Overbijdeoverheid.nl, overheid | 21 augustus 2013 |   Reageer

In een onlangs gevoerd gesprek van de initiatiefnemer van Overbijdeoverheid met de coordinator
marketing & sales van de penitentiaire productiebedrijven In-Made (dienst justitiële inrichtingen)
kwamen beide heren tot de conclusie dat er op het gebied van hergebruik nog veel kansen niet
benut worden.

Op Overbijdeoverheid worden regelmatig zaken aangeboden welke in eerste
instantie niet meteen geschikt zijn voor hergebruik bij de eigen organisatie of binnen een
potentieel geïnteresseerde partij binnen de overheid. Hierbij kan gedacht worden aan een partij
meubilair waarvan de stoffering vuil of versleten is of waar het kleine mankementen zijn die
wanneer ze verholpen zijn het betreffende meubilair zeer geschikt maken voor hergebruik. Het
werkbedrijf In-made (www.in-made.nl) van de dienst justitiële inrichtingen is in staat om dergelijke werkzaamheden tegen een gunstig tarief uit te voeren. Mocht uw organisatie dus op het punt staan om een partij kantoormeubilair te vervangen dat na renovatie/schoonmaak nog zeer geschikt zou zijn is voor hergebruik in de eigen organisatie of elders, neem dan contact ,met ons op of rechtstreeks met In-Made, via www.in-made.nl/contact.

In een onlangs gevoerd gesprek van de initiatiefnemer van Overbijdeoverheid met de coordinator

marketing & sales van de penitentiaire productiebedrijven In-Made (dienst justitiële inrichtingen)

kwamen beide heren tot de conclusie dat er op het gebied van hergebruik nog veel kansen niet

benut worden. Op Overbijdeoverheid worden regelmatig zaken aangeboden welke in eerste

instantie niet meteen geschikt zijn voor hergebruik bij de eigen organisatie of binnen een

potentieel geïnteresseerde partij binnen de overheid. Hierbij kan gedacht worden aan een partij

meubilair waarvan de stoffering vuil of versleten is of waar het kleine mankementen zijn die

wanneer ze verholpen zijn het betreffende meubilair zeer geschikt maken voor hergebruik. Het

werkbedrijf In-made (www.in-made.nl) van de dienst justitiële inrichtingen is in staat om dergelijke

werkzaamheden tegen een gunstig tarief uit te voeren. Mocht uw organisatie dus op het punt staan

om een partij kantoormeubilair te vervangen dat na renovatie/schoonmaak nog zeer geschikt

zou zijn is voor hergebruik in de eigen organisatie of elders, neem dan contact ,met ons op of

rechtstreeks met In-Made, via www.in-made.nl / contact.

Geen trefwoorden ingevuld

5,800 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Interview met Gerbrand Bijkerk, initiatiefnemer Overbijdeoverheid.nl

Het Waterschapshuis, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 29 januari 2012 |   Reageer

Sinds 1 augustus 2011 is Gerbrand Bijkerk werkzaam als inkoopadviseur bij “Het Waterschapshuis”. Vanuit “Het Waterschapshuis” en de Waterschappen is met interesse en enthousiasme gereageerd op het initiatief van overbijdeoverheid.nl. Voor de afdeling communicatie was dit aanleiding om een interview te houden met Gerbrand Bijkerk, initiatiefnemer van overbijdeoverheid.nl.

  

5,010 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

D66: Geef invulling aan MVO!

Duurzaam inkopen, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 14 juli 2011 |   Reageer

UTRECHTSE HEUVELRUG – Op 7 juni jl. heeft Hugo Prakke, Raadslid D66 Utrechtse Heuvelrug, schriftelijke vragen gesteld aan het College over de mogelijke inzet van de website www.overbijdeoverheid.nl om meer invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen onze gemeente.

Pagina 1 van 212››

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?