RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

Hoe werkt het?

Hieronder leest u welke organisaties mee kunnen doen, hoe Overbijdeoverheid.nl precies werkt en geven we antwoord op andere veelgestelde vragen:

Wat is Overbijdeoverheid?top ↑

Overbijdeoverheid.nl is een besloten digitale markplaats waarmee wij proberen bij te dragen aan duurzaamheid binnen overheden door het stimuleren van hergebruik van overtollige goederen.

Wie zit hier achter?top ↑

Overbijdeoverheid is een initiatief van voormalig ambtenaar Gerbrand Bijkerk.

Waarom een besloten marktplaats?top ↑

Overbijdeoverheid.nl is om twee redenen een besloten marktplaats:

 1. We willen voorkomen dat er commercieel gehandeld wordt met artikelen die – vaak met publieke gelden – aangeschaft zijn door, en bedoeld zijn voor gebruik van overheden.
 2. We willen een ‘veilige’ omgeving creëren waar de deelnemende organisaties het aanbieden van de overtollige producten niet publiekelijk hoeven te verantwoorden, waarmee eventuele negatieve berichten in de pers worden voorkomen.

Ambtenaren en organisaties kunnen gerust zijn dat ze achter gesloten deuren hun spullen aanbieden. Overbijdeoverheid.nl is niet toegankelijk voor particulieren, alleen voor organisaties die voldoen aan onze deelnamecriteria.

Wij proberen te voorkomen dat inloggegevens worden doorgegeven of door meerdere personen worden gebruikt. Iedere deelnemer dient zich daarom persoonlijk aan te melden met zijn ‘zakelijke’ emailadres, en wordt na verificatie van zijn/haar gegevens vervolgens geautoriseerd door de beheerder. Na goedkeuring wordt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd naar het opgegeven emailadres.

Deelname kan dus alleen met een emailadres van de betreffende organisatie en het emailadres kan alleen op speciaal verzoek worden gewijzigd. Belangstellenden voor de aangeboden artikelen kunnen alleen via dit opgegeven emailadres contact opnemen met de aanbieder.

Als gebruikers van de site niet zijn ingelogd, zijn de zichtbare advertentiegegevens beperkt tot de titel, de eerste 20 woorden van de beschrijving, en de prijs. Er zijn geen gegevens van de aanbieder te zien.

Is Overbijdeoverheid commercieel?top ↑

Nee, Overbijdeoverheid is een non-profit initiatief. Het is voor iedere overheidsorganisatie vrij (gratis) toegankelijk. Overbijdeoverheid verdient niets aan de transacties op de marktplaats.

De deelnemers beloven (door akkoord te gaan met onze Algemene voorwaarden) dat de aangeboden producten tegen boekwaarde (of gratis) worden aangeboden. Er is namelijk al een keer voor betaald en overheden mogen in de meeste gevallen geen winst maken. De verkregen gelden zullen volledig ten bate zijn van de aanbiedende organisatie.

Wie mag meedoen?top ↑

De primaire doelgroep bestaat – zoals de naam van de site al aangeeft – uit alle overheden en semi-overheden in Nederland. Naast voor de hand liggende organisaties zoals gemeenten en provincies, zijn er in de praktijk ook andere soorten instellingen en organisaties die binnen onze criteria vallen maar de titel ‘overheid’ niet mogen voeren. Denk hierbij aan woningcorporaties, zorginstellingen, ziekenhuizen, etc.. De afgelopen jaren heeft overbijdeoverheid diverse aanvragen gekregen van commerciële partijen of ook zij niet hun producten mogen aanbieden op de site. Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat overheden zelf weinig aanbod hebben maar wel veel vraag is. Na consultatie met enkele leden is besloten dat onder strikte voorwaarden ook commerciële partijen overtollige partijen mogen aanbieden. Deze voorwaarden zijn o.a. dat de aangeboden producten overtollig moeten zijn en geschikt moeten zijn voor gebruik binnen een overheden. Hierbij valt te denken aan overtollige materialen uit grote projecten welke zijn uitgevoerd in opdracht van de overheid. Het criterium dat wij hanteren is dat de organisatie een maatschappelijke functie vervult of met het aanbieden van zijn overtollige zaken een bijdrage wil leveren aan een efficiëntere en duurzamere overheid.

Organisaties op de onderstaande lijst mogen in ieder geval meedoen. Past uw organisatie hier niet (helemaal) tussen? Neem dan even contact met ons op, wij beoordelen dan voor uw organisatie of wij u toegang kunnen geven. Eventueel nemen wij vervolgens uw soort organisatie in onderstaande lijst op.

Organisaties die in ieder geval mogen meedoen:

 • Ministeries (onder voorbehoud van *)
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Deelgemeenten/Stadsdelen
 • Waterschappen
 • Regionale Samenwerkingsorganen
 • Politie en brandweer
 • ZBO’s (Zelfstandige Bestuursorganen)
 • Openbare Lichamen voor Beroep en Bedrijf (Bedrijfsschappen en Productschappen)
 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • Sociale werkvoorzieningen
 • Scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen
 • Openbare bibliotheken
 • Veiligheidsregio’s
 • Woningbouwcoöperaties
 • Charitatieve instellingen (mits met ANBI status of CBF keurmerk)

* NB. Rijksoverheden, zoals ministeries, mogen in principe enkel producten via Overbijdeoverheid.nl verwerven. Het is voor hen niet toegestaan producten op Overbijdeoverheid.nl te plaatsen. Dit in verband met de wet “Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006″, die dit in principe verbiedt. Wij hebben deze beperking voor rijksoverheden ook in onze Algemene voorwaarden opgenomen. Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de betreffende rijksoverheidsorganisatie om zich aan deze wet te houden.

Kan ik mijn advertenties ook alleen aan andere overheidsorganisaties aanbieden? top ↑

Het is voor (semi-)overheidsorganisaties mogelijk om per advertentie aan te geven of deze alleen door andere (semi-)overheidsorganisaties bekeken kan worden of ook door charitatieve instellingen die bij Overbijdeoverheid.nl zijn aangesloten. Wij hebben deze mogelijkheid ingebouwd omdat hier vraag naar was bij sommige overheidsorganisaties. Zij willen hun overtollig geraakte producten vaak alleen in grote partijen aan andere overheden aanbieden en snel overdragen. Om deze reden is het voor (semi-)overheidsorganisaties mogelijk hun advertenties voor charitatieve instellingen uit te sluiten. Voor charitatieve instellingen zijn deze advertenties wel zichtbaar, maar de contactgegevens niet.

Wat kost het?top ↑

Niets. Tot eind 2015 werd een bescheiden vergoeding gevraagd van € 365,- excl. BTW per jaar om Overbijdeoverheid.nl draaiende te kunnen houden. Vijf jaar na het opstarten van het initiatief zijn uit de reeds betaalde abonnementsgelden de ontwikkelingskosten van de site “terugverdiend”. In lijn met de oorspronkelijke uitgangspunten van het initiatief dat overbijdeoverheid een bijdrage moet leveren aan de publieke zaak heeft de initiatiefnemer met het kostenvrij zijn van de ontwikkelkosten van de site deze gratis beschikbaar te stellen voor de doelgroep. De initiatiefnemer wil alle trouwe leden bedanken voor hun bijdrage van de afgelopen jaren.

Charitatieve instellingen mogen zich ook aanmelden, mits zij de beschikking hebben over een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst of het CBF keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Hoe kan ik me aanmelden?top ↑

Om u aan te melden dient u ons digitale aanmeldformulier in te vullen. Bij het formulier staan instructies en wordt uitgelegd wat wel en niet zichtbaar is op de site.

Wat gebeurt er na aanmelding?top ↑

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, kijken wij of uw organisatie binnen onze criteria past, en checken wij deze. Als wij uw aanmelding goedkeuren, ontvangt u uw gebruikersnaam en initiële wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de website.

Als u bent ingelogd, kunt u onder andere:

 • Advertenties van deelnemende organisaties bekijken en hierop reageren.
 • Onbeperkt advertenties plaatsen.
 • Uw advertenties beheren (tekst wijzigen, foto’s en trefwoorden toevoegen, pauzeren/starten, verwijderen etc.)
 • Op de pagina ‘Mijn gegevens’ al uw gegevens beheren en wijzigen, waaronder uw wachtwoord.
 • Uw voor deelnemers zichtbare profielpagina bekijken.

Meerdere gebruikers van één organisatie, hoe werkt dat?top ↑

Het is voor iedere organisatie mogelijk om meerdere accounts aan te maken. Om het voor uw organisatie overzichtelijk te houden wie wat aanbied op de site adviseren wij u om per organisatie een beperkt aantal key-users aan te maken.

Individueel aanmelden is echter voor iedere deelnemer vereist. De aangeboden producten zijn gekoppeld aan de persoonlijke accounts. Hiermee blijft transparant wie wat doet op de site en kan er geen misbruik gemaakt worden van een gemeenschappelijk account.

Kijk voordat u lid wordt even in de lijst met aangemelde organisaties of uw organisatie reeds is aangemeld. Wij zullen dit ook altijd even nagaan als u zich aanmeldt.

Ik heb geen tijd om spullen te inventariseren en plaatsen. Kunnen jullie helpen?top ↑

De praktijk wijst uit dat vaak de wil er wel is om producten aan te bieden op Overbijdeoverheid.nl maar dat het de organisatie ontbreekt aan tijd of mankracht om hiertoe daadwerkelijk over te gaan. Met name als het gaat om het inventariseren, beschikbaar hebben van opslagcapaciteit en het plaatsen op de site van grote partijen overtollige zaken.

Wij bieden daarom een inventarisatie-, opslag- en plaatsingsservice aan.

Helaas kunnen we dit niet kosteloos aanbieden maar wel tegen kostprijs waardoor de kosten voor uw organisatie gering blijven!

Als u contact met ons opneemt dan kunnen we een en ander nader doorspreken en een afspraak maken om uw aan te bieden producten te inventariseren, voor u op te slaan en te plaatsen op Overbijdeoverheid.nl.

Hoe kan ik reageren op een advertentie?top ↑

Als u bent ingelogd, ziet u naast elke advertentie het emailadres van de adverteerder, en een contactformulier. U kunt hiermee zelf rechtsstreeks contact opnemen met de adverteerder. Overbijdeoverheid zit hier op geen enkele manier tussen, en bemoeit zich niet met de verkoop, aankoop en overdracht van de artikelen. U handelt de transactie dus zelf onderling af.

Eventueel kan u in de toekomst – zodra deze is opgezet – gebruik maken van onze transportservice om de artikelen te laten vervoeren naar de koper.

Het emailadres en het contactformulier zijn de enige manier om contact op te nemen met de adverteerder. Vanwege het besloten karakter van Overbijdeoverheid zijn geen adresgegevens of telefoonnummers zichtbaar.

Kunnen jullie helpen met het vervoer van verkochte artikelen?top ↑

Er is de nodige vraag geweest naar het organiseren van vervoer van producten van aanbieder naar koper. Dit is vooralsnog een zaak van de vragende en aanbiedende partij.

Echter, er vinden momenteel besprekingen plaats met een reïntegratiedienst en sociale werkvoorzieningen om een transportservice op te zetten. Naast dat hiermee een extra service wordt aangeboden aan de deelnemende organisaties, levert dit voor de uitvoerende organisaties werkgelegenheid op. Wij van Overbijdeoverheid.nl stellen de site hiervoor geheel belangeloos ter beschikking. Zodra hierover meer bekend is zal hierover op deze site worden gecommuniceerd.

Hoe kan ik laten zien dat onze organisatie meedoet met Overbijdeoverheid.nl?top ↑

Mocht u op uw website willen laten zien dat uw organisatie duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, en dat u om deze reden meedoet met Overbijdeoverheid.nl, dan kunt u de banners en logo’s gebruiken, die u op deze pagina kunt downloaden.

Mocht u andere afmetingen nodig hebben of speciale wensen hebben, neemt u dan even contact met ons op.

Zijn al uw vragen beantwoord?top ↑

Als u nog vragen heeft die hier niet worden beantwoord, neemt u dan contact met ons op.

Als alles duidelijk is, meld uw organisatie dan nu aan met onderstaande knop!

Meld uw organisatie nu aan! »

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?