RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

‘Leiden moet tweedehands gaan inkopen’

Duurzaam inkopen, In de media, Overbijdeoverheid.nl | 3 februari 2011 |   Reageer

LEIDEN – De gemeente Leiden moet zich aanmelden bij de website overbijdeoverheid.nl, waar (semi)overheidsinstellingen tweedehands goederen kunnen kopen en verkopen. Dat vindt D66 Leiden, blijkens vragen van gemeenteraadslid Timo Gubbens aan burgemeester en wethouders.
Bureaustoelen, parkeerautomaten, straatmeubilair; het komt geregeld voor dat een gemeente of instelling iets de deur uit doet wat nog in prima staat verkeert. Veelal is vernietiging de gekozen oplossing.

Omgekeerd kopen overheden nieuwe spullen vaak splinternieuw, terwijl ze ook tweedehands voorhanden zijn. D66 vindt dat soort praktijken verspilling van belastinggeld en prima spullen, en wil dat Leiden zich aanmeldt bij de online marktplaats overbijdeoverheid.nl.

Het stadsbestuur zou, zo vindt de partij, ook de ambtenaren ervan moeten doordringen dat zij daar voortaan eerst kijken als er iets gekocht moet worden. Deelname ondersteunt tevens goede doelen. Die mogen namelijk ook kopen via de site.”

 

7,828 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Nieuwe marktplaatsen voor de overheid

Duurzaam inkopen, Overbijdeoverheid.nl | 2 februari 2011 |   Reageer

In navolging van Overbijdeoverheid.nl (live in april 2010) ging op woensdag 26 januari 2011 Rijksmarktplaats.nl live. Een soortgelijk marktplaatsinitiatief als Overbijdeoverheid.nl maar dan voorbehouden aan Rijksoverheden.

Rijksmarktplaats.nl (alléén vanuit de Rijks ICT-omgeving te benaderen) is een initiatief van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK. Overbijdeoverheid.nl is een particulier initiatief van gemeenteambtenaar Gerbrand Bijkerk.

Nu er twee initiatieven op de markt zijn, is het wellicht goed om de verschillen tussen de beide initiatieven aan te duiden en aan te geven waar je als overheidsorganisatie nu terecht kunt.

Zoals de naam aangeeft, richt Rijksmarktplaats.nl zich alleen op de rijksoverheid. Overbijdeoverheid.nl is daarentegen bedoeld voor de gehele overheid, ‘semi-overheden’, organisaties met een maatschappelijke functie en charitatieve instellingen.

Met het oog op de wet “regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006″ is het echter voor Rijksoverheden niet mogelijk – anders dan via Domeinen RZ, en nu ook de Rijksmarktplaats.nl – goederen uit te wisselen. In dat kader hebben beide initiatiefnemers afspraken gemaakt over wie bij welk initiatief terecht kan:

 • Rijksoverheid = Rijksmarktplaats.nl
 • Alle overige (semi-) overheden = Overbijdeoverheid.nl

Verder biedt Rijksmarktplaats.nl vooralsnog enkel kantoormeubilair en -inventaris aan. Op Overbijdeoverheid.nl is het aanbod ruimer en kan in principe alles wat overbodig is maar nog bruikbaar worden aangeboden.

Een overeenkomst tussen beide initiatieven is dat de aangeboden producten in principe gratis of tegen de boekwaarde worden aangeboden.

Kortom: twee goede initiatieven om een bijdrage te leveren aan duurzaam inkopen binnen de overheid. Naast duurzaam inkopen levert het ook de nodige besparingen op. De Rijksmarktplaats heeft becijfert dat enkel binnen het Rijk door hergebruik van kantoormeubilair er een jaarlijkse besparing van € 600.000,- gerealiseerd kan worden!

Wanneer alle overheden gebruik zouden maken van de voor hen van toepassing zijnde marktplaats, kan dit, zoals Staatssecretaris Atsma het op de dag van de duurzaamheid 2010 zei; “de kosten aanzienlijk drukken”.

   

5,552 keer bekeken, 1 keer vandaag

  

Transportservice voor verkochte artikelen in de maak

Overbijdeoverheid.nl | 1 februari 2011 |   Reageer

Er is de nodige vraag geweest naar het organiseren van vervoer van producten van aanbieder naar koper. Overbijdeoverheid.nl wil hier graag op inspringen door te inventariseren of er in samenwerking met andere partijen een transportservice kan worden opgezet.

Wij voeren hierover momenteel besprekingen met een reïntegratiedienst en sociale werkvoorzieningen. Naast dat hiermee een extra service wordt aangeboden aan de deelnemende organisaties, levert dit voor de uitvoerende organisaties werkgelegenheid op. Zodra meer bekend wordt over de vorm die deze service zal aannemen, zullen wij op deze plaats hierover berichten.

 

3,813 keer bekeken, 2 keer vandaag

  

Nu ook inventarisatie-, opslag- en plaatsingsservice

Overbijdeoverheid.nl | 1 februari 2011 |   Reageer

De praktijk wijst uit dat vaak de wil er wel is om producten aan te bieden op Overbijdeoverheid.nl maar dat het de organisatie ontbreekt aan tijd of mankracht om hiertoe daadwerkelijk over te gaan. Met name als het gaat om het inventariseren, beschikbaar hebben van opslagcapaciteit en het plaatsen op de site van grote partijen overtollige zaken.

Wij bieden daarom vanaf nu een inventarisatie-, opslag- en plaatsingsservice aan.

Helaas kunnen we dit niet kosteloos aanbieden maar wel tegen kostprijs waardoor de kosten voor uw organisatie gering blijven!

Als u contact met ons opneemt dan kunnen we een en ander nader doorspreken en een afspraak maken om uw aan te bieden producten te inventariseren, voor u op te slaan en te plaatsen op Overbijdeoverheid.nl.

    

4,719 keer bekeken, 1 keer vandaag

  

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?